บัตรเดบิตเบสิก
 • ที่มีเครื่องหมาย ได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 • ทั่งจ่ายบิล โอนเงิน เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM
  และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติของ TMB ได้ตลอด

 • โดยสามารถชำระผ่านเครื่องรูดบัตร EDC ได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภทธุรกรรมและค่าธรรมเนียม

ประเภทธุรกรรมและค่าธรรมเนียม บัตรเดบิต Basic
สิทธิประโยชน์ ตามสิทธิพิเศษของบัตรเดบิต VISA ทั่วไป
อายุการใช้งาน 3 ปี
ค่าธรรมเนียมการทำบัตร 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เครื่อง ATM TMB ข้ามจังหวัด หรือ ข้ามสำนัก
หักบัญชี
ฟรี

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เครื่อง ATM ของต่างธนาคาร ข้ามจังหวัด

20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินและสอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป 10 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ PLUS หรือ VISA ในต่างประเทศ หรือ ในประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน ATM POOL

75 บาท / รายการ

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • เป็นบัตร VISA DEBIT แบบไม่ระบุชื่อผู้ถือบัตร มีอายุการใช้งานสูงสุด 3 ปี
 • สามารถนำบัตรไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารหรือเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL หรือ VISA หรือ PLUS ได้ทั่วโลก สูงสุด 200,000 บาท / วัน
 • สามารถใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร EDC ได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 60,000 บาท / วัน
 • โอนเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาธนาคารทั่วประเทศสูงสุด 200,000 บาท/วัน ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
 • โอนเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเข้าบัญชีบุคคลอื่นระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุด 100,000 บาท/วัน ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้า / บริการ (Bill Payment) อาทิ ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าภาษี, จองตั๋วเครื่องบิน, เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 • สามารถเปลี่ยนรหัสประจําบัตรได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร (วันละ 1 ครั้ง)
 • สอบถามยอดเงินในบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ ได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน
 • การทำธุรกรรมต่าง ๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขอทำบัตร (ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าธรรมเนียมรายปีของปีแรก) 350 บาท / บัตร
 • ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีถัดไป) 250 บาท / บัตร
 • ค่าธรรมเนียมการขอทำบัตรทดแทนบัตรชำรุดหรือสูญหาย 100 บาท / บัตร
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอื่นๆ ผ่านบัตร ตามประกาศของธนาคาร
ผลิตภัณฑ์ บัตรเอทีเอ็ม & บัตรเดบิต รายการอื่นๆ :
บัตร ทีเอ็มบี รอยัล: TMB Royal  |  บัตร ทีเอ็มบี โน ลิมิต  |  บัตรเดบิต ซีโร่
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB