บัตรซีโร่

ประเภทธุรกรรมและค่าธรรมเนียม

ประเภทธุรกรรมและค่าธรรมเนียม บัตร Zero
อายุการใช้งาน 10 ปี
ค่าธรรมเนียมการทำบัตร ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เครื่อง ATM TMB
     - ภายในจังหวัด หรือ สำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
     - ข้ามจังหวัด หรือ ข้ามสำนักหักบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เครื่อง ATM ของต่างธนาคาร
(นับตั้งแต่รายการแรก)
     - ภายในจังหวัด หรือ สำนักหักบัญชีเดียวกัน ครั้งละ 10 บาท/รายการ
     - ข้ามจังหวัด หรือ ข้ามสำนักหักบัญชี ครั้งละ 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการสอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร
(นับตั้งแต่รายการแรก)
ครั้งละ 10 บาท/รายการ

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • เป็นบัตรเอทีเอ็มแบบด่วน หรือ Instant ATM Card มีอายุการใช้งาน 10 ปี
 • สามารถถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร หรือเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ POOL ได้ สูงสุด 60,000 บาท / วัน
 • โอนเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาธนาคารทั่วประเทศสูงสุด 100,000 บาท/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
 • โอนเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเข้าบัญชีบุคคลอื่นระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุด 100,000 บาท/วัน ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ไม่สามารถชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านเครื่อง EDC ได้
 • สามารถเปลี่ยนรหัสประจําบัตรได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร (วันละ 1 ครั้ง)
 • สอบถามยอดเงินในบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ ได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน
 • การทำธุรกรรมต่าง ๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการทำบัตร
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ตามประกาศของธนาคาร
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB