บัตรเครดิต บัตรเครดิตทีเอ็มบี วีซ่า พลาตินัม
บัตรเครดิต วีซ่า พลาตินัม
 • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย บัตรเครดิต VISA แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย PLUS

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

 • รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลได้ง่ายๆ เพียงแจ้ง TMB Platinum Call Center โทร. 0-2990-6099

 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 7 ล้านบาท*

 • โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้้จาก www.visaplatinum.com

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


ลักษณะผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต

 • บริการบัตรเครดิต TMB VISA Platinum เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย VISA แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย PLUS

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเครดิต

บัตรหลัก

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป

บัตรเสริม

 • มีอายุระหว่าง 18-65 ปี
 • สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

รับคะแนนสะสม

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
 • รับคะแนนเป็น 2 เท่า ทุกครั้งที่ใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ณ ต่างประเทศ

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนสะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกรับของรางวัลในรายการ TMB Rewards Plus ดังนี้

 • แลกรับของรางวัลหลากหลายได้ที่ TMB VISA Platinum Call Center โทร. 0-2990-6099 สามารถตรวจสอบของรางวัลได้จาก TMB Rewards Plus
 • แลกรับเป็นเงินสด เข้าบัญชีหลักของบัตรเครดิต (Cash Back) โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 3,000 คะแนน
 • แลกรับไมล์สะสมจากการบินไทยกับรายการ Royal Orchid Plus (ROP) โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 2,000 คะแนน
 • บัตรกำนัลจากร้านอาหารและบริการอื่นๆ (Gift Vouchers)
 • เงินบริจาคเข้ามูลนิธิ (Donation)

หมายเหตุ: คะแนนสะสม มีอายุ 2 ปี

 

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA Platinum ดังนี้
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000,000 บาท* สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของเที่ยวบิน ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 17,500 บาท*
* การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในกรณีต่างๆ จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารฯ ได้จัดทำขึ้น และถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รับอภิสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB VISA Platinum จาก VISA Platinum (www.visaplatinum.com) ดังนี้

 • VISA Platinum Club รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั่วโลกจากโรงแรมระดับ 5 ดาว สปาชั้นนำ และบริษัทรถเช่า
 • VISA Platinum Dining รับสิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกว่า 100 แห่งทั่วเอเซียแปซิฟิก พร้อมรับส่วนลดพิเศษ เลือกรับไวน์เมื่อรับประทานอาหาร บริการจองโต๊ะล่วงหน้า และบริการ Valet Parking
 • VISA Platinum Golf รับสิทธิพิเศษจากสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
 • ออกรอบฟรี ณ สนามกอล์ฟชั้นนำกว่า 6 แห่งในเอเซียแปซิฟิก
 • รับส่วนลดพิเศษในการใช้สนามกอล์ฟกว่า 500 สนามทั่วโลก
 • VISA Platinum Unique Travel พาท่านเดินทางสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวในจุดหมายต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริการพิเศษอื่นๆ เช่น Airport Meet and Assist Service และ Airport Transfer Service

 

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 50 วัน


ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: Corporate visa นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย บัตรเครดิต

 • ร้อยละ 20.00 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียมปกติ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
1,500 บาท/บัตร
บัตรเสริม
1,500 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
1,500 บาท/บัตร
บัตรเสริม
1,500 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า

คิดอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้ง และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต ทีเอ็มบี

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุก สาขา หรือ TMB Phone Banking 1558
 • TMB VISA Platinum Call Center โทร. 0-2990-6099
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • โปรโมชั่น
TMB Rewards Plus
WHY TMB
โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD
สมัครรับข่าวสารจาก TMB