บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ถอนได้ดอกสูง เงินฝากรูปแบบใหม่ที่ทีเอ็มบี เท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ บัญชีเงินฝากประจำ
ทั่วไป
ถอนเมื่อไร ก็ยังได้ดอกสูง
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและฝากเพิ่ม
สะดวกฝากเพิ่มได้
ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติของ TMB โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารฯ
ผ่าน TMB Internet Banking ฟรี! ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

 • รับดอกเบี้ยสูง เทียบเท่าเงินฝากประจำ

 • ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก จำเป็นเมื่อไหร่ก็ถอนใช้ได้ ไม่ต้องกังวล

 • จะฝากกี่ครั้ง กี่บาทก็ได้ เพราะไม่มีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากแต่ละครั้ง

 • พิเศษ! รับดอกเบี้ยเพิ่ม สำหรับยอดเงินฝาก
  ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี และการฝากเพิ่มแต่ละครั้ง
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี ได้ 1 บัญชี / 1 รายลูกค้าเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 • เปิดบัญชีได้เฉพาะในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม (และ / หรือ / เพื่อ / โดย) และนามแฝง
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทำธุรกรรมต่างๆ

 • ผ่านช่องทางสาขาของ TMB (Counter)
  1. กรณีการทำธุรกรรม ฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงินข้ามจังหวัด/ข้ามสำนักหักบัญชี/ข้ามธนาคาร ธนาคารฯ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคารฯ
  2. ไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีเพื่อนำไปชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) หรือชำระเงินกู้ (Loan Payment) ได้
  3. กรณีลูกค้ามีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่สาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป
  ต่อเดือน ธนาคารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รายการละ 50 บาท โดยสรุปยอดรวม
  ณ วันสิ้นเดือน และทำการหักบัญชี ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 •  

 • ผ่านช่องทาง ทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)
  1. เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (TMB Deposit Machine): สามารถทำธุรกรรมเฉพาะ การฝากเงินสด โดยธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารฯ
  (กรณีข้ามจังหวัด / ข้ามสำนักหักบัญชี)
  2. ช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking: สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB เท่านั้น โดยธนาคารฯ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคารฯ (กรณีโอนเงินข้ามจังหวัด / ข้ามสำนักหักบัญชี) ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรม
  การโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน (E-Payment) ได้
  3. ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM และช่องทาง TMB Phone Banking
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท
 • ไม่สามารถสมัครใช้บริการ Direct Debit หรือนำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB