เลือกใช้ เลือกออม อย่างคุ้มค่าที่สุด!!!
เลือกกด จ่าย โอน ชุดฟรี 10 หรือ ชุดฟรี 20

เลือกกด จ่าย โอน ชุดฟรี 10 หรือ ชุดฟรี 20

  • กดเงิน  จ่ายบิล โอนเงิน ฟรีสูงถึง 10 หรือ 20 รายการ / เดือน
  • รับดอกเบี้ยมากขึ้นเมื่อเปิดพร้อมกับบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง
  • กดเงิน ทุกตู้ ทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยบัตรเดบิต TMB โนลิมิต

* คำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาทจำนวน 10 หรือ 20 รายการต่อเดือน โดยคำนวณยอดทั้งปี
 

เพียงเปิดบัญชี TMB ธุรกรรมทำฟรี หรือ บัญชี TMB โนฟี พร้อมบัตรเดบิต TMB โนลิมิต…ก็สามารถประหยัดค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน ได้ เมื่อทำธุรกรรมผ่าน 5 ช่องทางของ ทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง


ลักษณะแพ็คเกจ
 

ลักษณะแพ็คเกจ เพื่อใช้ เพื่อออม
ชุดฟรี 10 ชุดฟรี 20
บัญชี TMB ธุรกรรมทำฟรี TMB โนฟี ฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง
จำนวนธุรกรรม/เดือน ฟรี 10 รายการ ฟรี 20 รายการ  - ถอนฟรี 2 ครั้งที่สาขา
ค่าธรรมเนียม กดเงิน 0 บาท 0 บาท - ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ
ค่าธรรมเนียม จ่ายบิล 0 บาท 0 บาท - ฝากได้ไม่มีขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียม โอนเงิน 0 บาท 0 บาท - ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

0 บาท = ได้รับการยกเว้น หรือไม่มีค่าธรรมเนียม


สมัครบริการเสริมเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ด้วย TMB SMS Alert เพียง 10 บาท/ เดือน
TMB อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง อยู่ที่ไหนก็ โอนเงิน จ่ายบิล ได้ตลอด...สมัครฟรี


เงื่อนไข
 

เพื่อใช้ เพื่อออม
ชุดฟรี 10 ชุดฟรี 20
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี
(TMB Free Flow Daily Account)

บัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี ฟรีค่าธรรมเนียม

(TMB No Fee)

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง
(TMB No Fixed Account)

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมฝาก กด จ่าย โอนเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้งและบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 10 ครั้ง / เดือน ธุรกรรมที่ 11 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมฝาก กด จ่าย โอนเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้งและบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 20 ครั้ง / เดือน ธุรกรรมที่ 21 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ กรณีถอนเงินหรือโอนเงินที่สาขา TMB รวมกันมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการละ 50 บาท
2. เพียงมีรายการเงินเข้าบัญชี(ยอดเดียว) ขั้นต่ำ 15,000 บาท 1 ครั้ง/เดือน(นับเดือนปฏิทิน) 2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 20,000 บาท และคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทิ
3. กรณีไม่มีเงินเข้าบัญชี
- กรณีไม่มีรายการเงินเข้าบัญชี ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน

3. กรณีเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทติดต่อกันเกิน 3 วัน รวมเสาร์-อาทิตย์ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 200 บาท/เดือน


(ทุกสาขารวมกัน)
ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)


อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ย 0% (สำหรับ บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี)

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี โนลิมิต (TMB No Limit Debit Card)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดเงินและสอบถามยอดเงินที่ทุกเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ

อายุการใช้งาน 3 ปี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
500 บาท 200 บาท 200 บาท
ขอทำบัตรทดแทนบัตรชำรุดหรือสูญหาย 300 บาท / บัตร


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
สมัครรับข่าวสารจาก TMB