บริการ ทีเอ็มบี โอนเพื่อออม

ทุกวันนี้! คุณเก็บเงินที่เหลือใช้ไว้ที่ไหน?
หรือ ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ...

มาทำให้เงินเพิ่มขึ้นดีกว่า!!!
ด้วยบริการ ทีเอ็มบี โอนเพื่อออม

บริการดีๆ ที่ช่วยคุณออมเงินให้ถูกที่ ... เมื่อพบว่ามีเงินเหลือใช้ในบัญชีออมทรัพย์ของคุณ จะช่วยเตือนด้วย SMS เพื่อให้คุณโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ไปเก็บในบัญชีฝากไม่ประจำ
ที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าได้ทันที
 • โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ไปเก็บในบัญชีฝากไม่ประจำ
  ที่ให้ดอกสูงกว่า

 • SMS แจ้งเตือนอัตโนมัติ ให้คุณไม่พลาดโอนเงินเหลือใช้
  ไปรับดอกสูง

 • ผ่านตู้ ATM หรือ Internet Banking (tmbdirect.com) หรือ TMB ทุกสาขา

โอนเพื่อออม สมัครง่ายๆ ...

 1. เพียงมีบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูงของ TMB ก็สมัครบริการโอนเพื่อออมได้ฟรี!(ควรเปิดบัญชีทั้ง 2 บัญชีในเขตเดียวกันเพื่อประหยัด ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามเขต)
 2. ประเมินเบื้องต้นว่า “ในเดือนๆ หนึ่ง คุณใช้จ่ายผ่านบัญชีออมทรัพย์ประมาณเท่าไร”
 3. คุณสามารถกำหนดจุดโอนเพื่อออมได้เอง ขณะที่สมัครใช้บริการ โดยระบุขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป และสามารถเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM / Internet Banking (tmbdirect.com) / Contact Center 1558 ของ TMB
 4. บริการนี้ สมัครได้ที่ตู้ ATM / Internet Banking (tmbdirect.com) / TMB ทุกสาขา
 5. หลังสมัคร รอรับ SMS แจ้งผลยืนยันการสมัครได้ทันที

โอนเพื่อออม ใช้ง่ายๆ...

 1. ในทุกๆ สิ้นวัน ถ้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณมียอดเงินเกินกว่าจุดโอนเพื่อออม ระบบจะส่ง SMS แจ้ง
  รายละเอียดมายังโทรศัพท์มือถือคุณในวันถัดไป
 2. หากคุณต้องการโอนเงินไปเก็บในบัญชีฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูง ให้กด *400*1# แล้วกดโทรออก
  ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่กำหนดไว้ตอนสมัคร
 3. ระบบจะโอนเงินส่วนที่เกินจุดโอนเพื่อออมในบัญชีออมทรัพย์ไปเก็บในบัญชีฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูง พร้อมส่ง SMS แจ้งผลการโอนให้ทันที
 4. หากคุณไม่ต้องการโอนเงิน ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  ขั้นตอนการสมัครที่ตู้ ATM หรือตู้ฝากเงินของ TMB

 1. หลังจากสอดบัตร กดรหัสบัตร 4 หลักแล้ว เลือกรายการ “ถามยอด / อื่นๆ”
 2. เลือกรายการ “บริการ ทีเอ็มบี โอนเพื่อออม” และอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วกด “ยืนยัน”
 3. หลังจากเลือกรายการ “สมัครใช้บริการ” และเลือกประเภทบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติให้คุณตรวจสอบแล้วกด “ถูกต้อง”
 4. ระบุจุดโอนเพื่อออมแล้วกด “ถูกต้อง” ระบบจะแสดงข้อมูลให้คุณตรวจสอบอีกครั้งหากถูกต้องให้กด “ยืนยัน” ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

  ขั้นตอนการสมัครที่ Internet Banking (tmbdirect.com)ของ TMB

 1. หลังจาก Log-in เข้าระบบ ให้เลือกแถบ “บริการเสริม” แล้วคลิก “บริการ ทีเอ็มบี โอนเพื่อออม”
 2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วให้คลิกรับทราบเงื่อนไข และคลิกตกลง
 3. เลือกบัญชี และระบุจุดโอนเพื่อออมแล้วคลิก “ตกลง”
 4. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิก “ยืนยัน” ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร (หากต้องการแก้ไขให้คลิก “ยกเลิก”)

  ขั้นตอนการสมัครที่สาขา TMB

 1. ติดต่อสาขา TMB ที่ท่านสะดวก
 2. แจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ ทีเอ็มบี โอนเพื่อออม
 3. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามยืนยันการสมัครใช้บริการ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของบริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ รายการอื่นๆ :
เลือกใช้ เลือกออม อย่างคุ้มค่าที่สุด!
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ติดต่อสอบถาม
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB