บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

ที่ TMB ทุกความฝันของคุณจะเป็นจริงได้ กับ TMB Dream Savings

 

 • กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ

 • สามารถโอนเงินเข้าบัญชีหลักได้ โดยไม่โดนลดดอกเบี้ย
  และไม่มีค่าธรรมเนียม

 • กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัส
  สำหรับ 6 เดือนแรก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นบัญชีที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารฯ (บัญชีหลัก) ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารฯ จะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ไปยังบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นรายเดือน ตามรอบเดือนปฏิทิน โดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันที่และจำนวนเงินได้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย
  1 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารฯ ดำเนินการหักโอนเงิน
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อเดือน หากในเดือนใด ธนาคารฯ ไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลักในวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารฯ จะไม่หักโอนเงินในเดือนนั้น อีก
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการหักโอนเงินตามความประสงค์ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ จนกว่าลูกค้าจะปิดบัญชีหรือยกเลิกการใช้บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่ TMB ทุกสาขา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง รวมถึงวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้ธนาคารฯ หักโอนเงินโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลภายใน 2 วัน หลังจากธนาคารฯ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 • การทำธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
  - ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยเงินที่ถอนจะถูกโอน
    ไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกคู่ไว้เท่านั้น
  - ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยตรงได้
  - ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง ได้โดยตรง
    ยกเว้น การโอนเงินไปบัญชีหลัก โดยธนาคารฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่าง
    บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่ กับบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม (และ/หรือ/โดย)
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ของธนาคารทหารไทย ที่ลูกค้า
  มีความประสงค์จะผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB