บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี

ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท 10 รายการแรก/ เดือน

 

เมื่อทำธุรกรรมผ่าน ทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)

Transactions ATM TMB ADM TMB Internet-
Banking
TMB M
Banking
TMB Phone
Banking
การถอนเงิน ต่างสาขา/ต่างธนาคาร/
ข้ามจังหวัด
0 บาท        
การถามยอดเงิน ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท
การฝากเงินสด ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด   0 บาท      
การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท
การโอนเงินต่างธนาคาร(แบบทันที) 0 บาท 0 บาท      
การโอนเงินต่างธนาคาร(แบบ 1 วัน
ทำการ)
    0 บาท    
การชำระค่าสาธารณูปโภค
ค่าสินค้าและบริการ Bill Payment
0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท

0 บาท = ได้รับการยกเว้น หรือไม่มีค่าธรรมเนียม

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เพียงมีรายการเงินเข้าบัญชี (ยอดเดียว) ขั้นต่ำ 15,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง / เดือน (นับเดือนปฏิทิน) เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝาก กด จ่าย โอนเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking) และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 10 ครั้ง / เดือน
 • กรณีบัญชีไม่มีรายการเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไข ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท / เดือน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10 ธุรกรรมแรกผ่านช่องทาง TMB Electronic Banking ธุรกรรมที่ 11 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
 • ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB