บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม

 • เมื่อทำธุรกรรมผ่าน 5 ช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking) จำนวน 20 ครั้งแรก / เดือน

 • ผ่าน 5 ช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking); ATM, TMB ADM, TMB Internet Banking, TMB M-Banking, TMB Phone Banking

 • แจ้งทันที ทุกครั้งหลังการทำาธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)

ประเภทบริการของ ทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง
TMB Electronic Banking

Transactions ATM TMB ADM TMB Internet-Banking TMB M Banking TMB Phone Banking
การถอนเงิน ต่างสาขา/ต่างธนาคาร/ข้ามจังหวัด        
การถามยอดเงิน ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด
การฝากเงินสด ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด        
การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB
การโอนเงินต่างธนาคาร (แบบทันที)      
การโอนเงินต่างธนาคาร (แบบ 1 วันทำการ)        
การชำระค่าสาธารณูปโภค
ค่าสินค้าและบริการ Bill Payment
= ได้รับการยกเว้น หรือไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 20,000 บาท และคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท กรณีเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทติดต่อกันเกิน 3 วันธนาคารคิดค่าปรับ 200 บาทต่อเดือน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 20 ธุรกรรมแรกผ่านช่องทาง Eletronic Banking ธุรกรรมที่ 21 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB