บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพย์โรล พลัส
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับ กลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่าน ธนาคารของภาครัฐ และภาคเอกชน
 • บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพย์โรล พลัส เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารของภาครัฐ และภาคเอกชน

 • กรณีเปิดบัญชีตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป สำนักงานใหญ่จะดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก และทำบัตรเดบิตให้กับสาขา

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครั้งแรกไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ
 • เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินเดือนผ่านธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB