บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มอบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์พิเศษยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เตรียมเกษียณอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 • รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.25 % จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ TMB Direct Debit เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไปอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB