บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ

 

ใหม่! บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน

ที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินก้อนโต แต่ยังได้รับความคล่องตัวสูง
เพราะสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนได้ เมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน
และยอดเงินส่วนที่ถอนก่อนกำหนด ยังได้รับดอกเบี้ยตั้งครึ่งหนึ่ง

 • เพิ่มความคล่องตัว แบ่งถอนบางส่วนก่อนได้

 • ยอดเงินส่วนที่ถอนก่อนกำหนด รับดอกเบี้ยครึ่งหนึ่ง
  ยอดเงินส่วนที่เหลือ เมื่อครบกำหนดรับดอกเบี้ยเต็มๆ

ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การถอนเงิน

ดอกเบี้ยที่ได้
เมื่อถอนเงินก่อนกำหนด

บัญชีฝากประจำถอนอิสระ

แบ่งถอนเงิน
บางส่วนได้
ไม่มีขั้นต่ำ

เงินส่วนที่ถอนก่อนกำหนด
ได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่ง
ของดอกเบี้ยปกติ

บัญชีฝากประจำทั่วไป

ส่วนใหญ่ต้องถอนเงิน
ทั้งก้อนที่ฝาก

ถอนเงินก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ถอนเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ได้ดอกเบี้ยเทียบเท่าบัญชีออมทรัพย์

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไป
  ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเลือกถอนเงินต้นบางส่วนได้ โดยไม่มีขั้นต่ำ หรือเลือกถอนทั้งจำนวนเงินที่ฝาก

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • ยอดเงินส่วนที่ถอนก่อนกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ยอดเงินส่วนที่เหลือในบัญชี จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากตามเดิม
 • เมื่อครบกำหนด ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยแบบทบต้นพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายและต่ออายุเงินฝากให้โดยอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ ประเภทเดิม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB