อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง ธนาคารทางตู้เอทีเอ็ม

TMB เพิ่มทางเลือกด้วยบริการธนาคารทางตู้ ATM ที่รองรับทุกความต้องการของผู้ใช้บัตรเอทีเอ็มและ
บัตรเดบิต ด้วยบริการที่คุณอาจคิดไม่ถึง

 

 • ผ่านบัตร เอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรเครดิตของทุกธนาคาร ที่มีเครื่องหมาย Cirrus และ พบกับหลากหลายบริการ ที่คุณจัดการเองได้

 • 1. โอนระหว่างบัญชีตนเองของธนาคาร TMB
  2. โอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลอื่นทั้งของ TMB หรือ
  บัญชีต่างธนาคาร
  3. โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)

 • สามารถขอใบแสดงรายการย้อนหลังสูงสุด 9 เดือน

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร TMB เอทีเอ็ม เดบิต และเครดิต

ธนาคารทางตู้เอทีเอ็ม TMB คือ เคานเตอร์เซอร์วิสส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการ ตอบโจทย์ และเพิ่มความสะดวากหลากหลาย เช่น

 

 • จ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
 • จ่ายค่าโทรศัพท์บ้าน และมือถือ
 • จ่ายค่าบัตรเครดิต หรือเบี้ยประกันภัย
 • จ่ายภาษีเงินได้ประจำปี และภาษีประจำปีรถยนต์
 • จ่ายค่าเคเบิี้้ลทีวี
 • ซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • จ่ายเงินกู้ธนาคาร TMB
 • บริการเติมเงินค่าใช้โทรศัพท์มือถือ
 • จ่ายค่าตั๋วสายการบินนกแอร์
 • บริการซื้อ/ขายกองทุน

ADM (Automatic Deposit Machine) เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ

สะดวกมากขึ้น เพราะครื่อง TMB ADM สามารถบริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติ และทำรายการได้ทุกประเภทเหมือนตู้ ATM ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร TMB, บริการรับฝากเงินสดระหว่างธนาคาร หรือ จ่ายค่าสินค้าและบริการหลากหลายด้วยเงินสด

 

ลูกค้าธนาคาร TMB สามารถสมัครใช้บริการ SMS Alert, Internet Banking, Mobile Banking และ Direct Debit ได้ง่ายๆ ที่ตู้ TMB ATM ทุกตู้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB