บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล

 

บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล (TMB Beep & Bill Payment) คือ บริการชำระค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินมือถือ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยธนาคารฯ จะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนรายการชำระเงินไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระ 1-3 วัน

 

ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีออมทรัพย์ เพียงแค่ส่งข้อความ SMS กลับโดยใช้ รหัส (Payment Code) ที่มากับ SMS แจ้งเตือน และจะได้รับ SMS แจ้งผลการชำระเงินทุกครั้งที่ทำรายการ

 

ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือผ่านระบบในเครือข่าย AIS DTAC และ True ได้ทุกประเภท เพื่อทำรายการผ่านบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล (TMB Beep & Bill Payment)

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ แจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล ในการชำระค่าสินค้าและบริการ 5 บาทต่อรายการ

 • รู้ยอดได้ก่อนจ่ายและทราบผลการจ่ายทาง SMS ได้ทันที

 • ช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาจ่ายบิล

 • จ่ายเงินได้ทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องรอคิว

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

 • สงวนสิทธิ์สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารฯ เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ระหว่างรอผลอนุมัติการให้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองไปก่อน
 • ธนาคารฯ จะทำการหักเงินในบัญชีของลูกค้าเพื่อชำระบิลเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการสั่งทำธุรกรรมรวมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • นอกจากชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว ลูกค้าสามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ TMB Beep & Billได้ด้วย ฟรี!!

สมัครใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล ผ่านช่องทาง TMB ATM/ TMB Deposit Machine และ TMB Internet Banking

 

 • ขั้นตอนการสมัครผ่าน TMB ATM/ TMB Deposit Machine
  1. สอดบัตรที่ช่องใส่บัตร พร้อมกดรหัสบัตร 4 หลัก เลือกรายการอื่นๆ และเลือกรายการ “บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล”
  2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการและกดยืนยัน
  3. เลือกประเภทบริการที่ต้องการสมัครและผู้ให้บริการ
  4. ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 และ หมายเลขอ้างอิง 2 (หากมี)
  5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับรับข้อความ SMS แจ้งเตือน
  6. ตรวจสอบและยืนยันรายการ
 •  

 • ขั้นตอนการสมัครผ่าน TMB Internet Banking
  1. Log-in โดยใส่ Username และ Password
  2. เลือกแถบ “บริการเสริม” และคลิก “สมัครบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ TMB Beep & Bill”
  3. อ่านและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข คลิก “ตกลง”
  4. เลือกหมวดสินค้าและบริการที่ต้องการสมัครและบริษัทผู้ให้บริการ
  5. ใส่หมายเลขอ้างอิง
  6. ตรวจสอบและยืนยันรายการ

รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ

 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน): บัตรเครดิต สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล (Cash 2 Go)
 • บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS): ชำระค่าบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน
 • บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) : ชำระค่าบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน
 • บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ True Move: ชำระค่าบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน, True Life Plus, True Internet
 • การไฟฟ้านครหลวง: ชำระค่าไฟฟ้าสำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 • การประปานครหลวง: ชำระค่าน้ำประปาสำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย: ชำระค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 • บมจ. ทีโอที: โทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G (สอบถามวันเริ่มให้บริการได้ที่ TMB)

การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์หลัก

 • สำหรับหมายเลขโทรศัพท์หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล จะสามารถเติมเงินได้ 1 ครั้งในทุกๆ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ เติมเงินครั้งล่าสุดเป็นต้นไป ตามจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถใช้รหัสเติมเงิน (Payment Code) ที่ได้รับในครั้งแรกสำหรับการเติมเงินในครั้งต่อๆไปด้วย

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

 • (ต้องไม่ใช่หมายเลขเดียวกันที่ใช้รับรหัสเติมเงินที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล) จะสามารถเติมเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ได้รับข้อความแจ้งผลอนุมัติ และรหัสเติมเงิน (Payment Code) โดยธนาคารฯ จะเปลี่ยนและส่งรหัสเติมเงินใหม่ให้ลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์หลักทุกเดือน เพื่อเติมเงินให้แก่หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

 

ประเภท
เติมเงินให้หมายเลข
โทรศัพท์หลัก
เติมเงินให้หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
การส่งรหัสเติมเงิน
(Payment Code)
ได้รับครั้งเดียวพร้อมกับข้อความ SMS แจ้งผลอนุมัติ
ได้รับรหัสใหม่ทุกๆ เดือนผ่าน SMS นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
อายุการใช้งาน
ของรหัสเติมเงิน
ใช้ได้จนกว่าจะยกเลิก (กรณีลืมรหัสเติมเงิน โทร.1558 หรือ TMB ทุกสาขา)
ใช้ได้เพียงครั้งเดียว โดยจะได้รับรหัสใหม่ทุกๆ เดือนนับตั้งแต่วันที่มีผลการอนุมัติ
ความถี่ในการเติมเงิน
1 ครั้ง/ทุก 7 วัน
1 ครั้ง/เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมใช้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 

หมายเหตุ

 • รหัสเติมเงิน (Payment Code) 1 รหัสจะสามารถใช้เติมเงินให้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพียง 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น โดยรหัสดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เติมเงินให้หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ได้
 • ธนาคารฯ จะทำการหักเงินในบัญชีของลูกค้าเพื่อชำระบิลเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการสั่งทำธุรกรรมรวมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
 • กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำรายการผ่านบริการบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล ลูกค้ายังคงสามารถเติมเงินผ่านช่องทางอื่นได้
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB