อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง บริการแจ้งเตือนทาง SMS

เพียงสมัครใช้บริการง่ายๆ ที่เครื่อง ATM วันนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณแล้วทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ก็อยู่ในสายตาคุณทันที

SMS บอกคุณทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ทันทีเมื่อ

 • มีการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน
 • มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
 • มีเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ
 • แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • แจ้งผลเช็คคืน

วิธีการสมัครผ่านตู้ ATM

 • สอดบัตร และกดรหัสบัตร 4 หลัก
 • เลือกรายการ “อื่นๆ” และเลือกรายการ “บริการ SMS Alert
 • เลือกรายการ “สมัคร TMB SMS Alert”
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกดยืนยัน
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเลือก “ยืนยัน”
 • หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น เลือก “ไม่ต้องการ”
 • ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการเพื่อยืนยันการสมัคร และระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยันมายังโทรศัพท์มือถือของท่าน

วิธีการยกเลิกผ่านตู้ ATM

 • สอดบัตร และกดรหัสบัตร 4 หลัก
 • เลือกรายการ “อื่นๆ” และเลือกรายการ “บริการ SMS Alert “
 • เลือกรายการ “ยกเลิก TMB SMS Alert”
 • เลือก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยกเลิกบริการ TMB SMS Alert
 • หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น เลือก “ไม่ต้องการ”
 • ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการเพื่อยืนยันการยกเลิกบริการ และระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยันมายังโทรศัพท์มือถือของท่าน

รายละเอียดการใช้

 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีบัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเดบิต วีซ่า อิเล็กตรอน โดยสามารถใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่ไม่เป็นบัญชีร่วม
 • บริการ TMB SMS Alert ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น. กรณีที่รายการเกิดหลัง 23.00 น. จะรวบรวมและส่ง SMS ให้ท่านในรอบถัดไป คือ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นรายการถอนเงินสด หรือรูดใช้บัตรเดบิต จะแจ้งเตือนทันที 24 ช.ม.)
 • ระบบจะทำการส่ง SMS เมื่อมีธุรกรรมการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มีเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ การหักบัญชีอัตโนมัติ และ ผลเช็คคืน ทุกรายการ โดยไม่กำหนดขั้นต่ำในการทำธุรกรรม หรือจำนวนขั้นต่ำในบัญชี
 • สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือยกเลิกบริการได้ที่ตู้ ATM TMB ทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ TMB Phone Banking 1558
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • ในกรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีที่สมัครใช้บริการได้ ธนาคารขอ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ SMS Alert

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert

 • เริ่มคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร
 • ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2555 เป็นต้นไป ธนาคารจะหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

การยกเว้นค่าบริการ SMS Alert

 • กลุ่มลูกค้าเอกสิทธิ์, กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ, กลุ่มลูกค้าธนบดี และกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท๊อป บราส (TMB Royal Top Brass Credit Card Holder) ได้รับการยกเว้น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert ของทุกบัญชีของลูกค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TMB SMS Alert

 • กรณีมีการทำรายการฝาก-ถอนเงิน ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า ระหว่างเวลา 07.00 – 23.00 น. ลูกค้าจะได้รับแจ้งการทำรายการทาง SMS หลังจากมีการทำรายการดังกล่าว หรือเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (Debit Card) ของธนาคาร เว้นแต่จะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น สำหรับการทำรายการที่เกิดขึ้นนอกช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับแจ้งการทำรายการทาง SMS ในเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันทำรายการหรือวันถัดไป (แล้วแต่กรณี)
 • ลูกค้าโปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่มีการแจ้งทาง TMB SMS Alert อีกครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง การให้บริการ TMB SMS Alert ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร
 • อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินผ่าน TMB SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB