บริการเงินตราต่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินตราต่างประเทศ (Banknotes Exchange)

ธนาคารให้บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินตราต่างประเทศสกุลสำคัญ ๆ ณ สำนักงานใหญ่, สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่มีป้าย TMB Currency Exchange Service


- คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อการตลาดและพัฒนาธุรกิจปริวรรต โทรด่วน 02-299-1800

 

บริการรับซื้อธนบัตรต่างประเทศ

 • ให้บริการบุคคลทั่วไป และนักธุรกิจ
 • ให้บริการที่สำนักงานใหญ่, สาขาในวันทำการ และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศทุกวัน
 • รับแลกธนบัตรต่างประเทศเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีเงินบาท
 • อัตราแลกเปลี่ยนช่อง Buying Notes (สำหรับการรับแลกเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีเงินบาท)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม (สำหรับการรับแลกเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีเงินบาท)

บริการขายธนบัตรต่างประเทศ

 • ให้บริการบุคคลทั่วไป และนักธุรกิจ
 • ให้บริการที่สำนักงานใหญ่, สาขาในวันทำการ และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศทุกวัน
 • ชำระโดยใช้ เงินสด / หักบัญชีเงินบาท / บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ / เช็คต่างประเทศ / หักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 • อัตราแลกเปลี่ยนช่อง Selling Notes (สำหรับการชำระโดยเงินบาท)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม (สำหรับการชำระโดยเงินบาท)

ข้อกำหนด

 • กรณีแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2299-2028
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB