บริการโอนเงินระหว่างประเทศ โอนเงินระหว่างประเทศ

โอนเงินตราต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT

เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยผ่านระบบ SWIFT ที่สามารถรับเงินได้ทั่วโลก

 

 • บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance)
 • เงื่อนไขการให้บริการ

  เพียงผู้รับเงินเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ก็สามารถรับเงินโอนได้
 • ค่าธรรมเนียม

  0.25% ของเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  โทร. 0-2299-2029, 2876, 2879, 0-2242-3425, 0-2242-3480
 • บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (OutwardRemittance)
 • เงื่อนไขการให้บริการ

  สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ค่าธรรมเนียม

  450 บาท ต่อครั้ง กรณีต้องการให้ผู้รับเงินปลายทางรับเงินเต็มจำนวน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก (ตามตารางค่าธรรมเนียม)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  โทร. 0-2299-2038-40, 0-2242-3424
ผลิตภัณฑ์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ รายการอื่นๆ :
โอนเงินผ่านระบบ MoneyGram
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB