บริการโอนเงินระหว่างประเทศ โอนเงินผ่านระบบ MoneyGram

ลักษณะบริการ

โอนเงินผ่านระบบ MoneyGram เป็นบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยรับเป็นเงินสดและไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เป็นบริการการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
 • การรับเงิน ผู้รับเงินรับเงินสดเป็นสกุลเงินบาท โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • การส่งเงินกำหนดให้ส่งเงินสกุลเงินบาทได้เพียงสกุลเดียว และผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินสดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในระบบ MoneyGram และเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท MoneyGram กำหนด
 • จำนวนเงินโอนสูงสุดคิดเป็นเงินบาทครั้งละไม่เกิน USD.10,000 หรือเทียบเท่า และวันละ 2 ครั้ง
 • ผู้ส่งเงินสามารถฝากข้อความไปยังผู้รับเงินปลายทางได้ไม่เกิน 10 คำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การส่งเงิน

 • ติดต่อ TMB Bank ได้ทุกสาขา พร้อมแสดงหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่พิสูจน์ตัวบุคคลและเอกสารประกอบการส่งเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า, สำเนาหนังสือเดินทาง, เอกสารอนุญาตการทำงาน หรืออื่นๆ
 • กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน (รวมทั้งบริการพิเศษส่งข้อความส่วนตัวได้ไม่เกิน 10 คำฟรี) พร้อมทั้งชำระเงินตามที่ต้องการจะส่งและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • ท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิง
 • แจ้งหมายเลขอ้างอิงแก่บุคคลที่จะรับเงิน และผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

การรับเงิน

 • ขอหมายเลขอ้างอิงจากผู้ส่งเงิน
 • ติดต่อ TMB Bank ได้ทุกสาขา พร้อมแสดงหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการพิสูจน์ตัวบุคคล
 • กรอกแบบฟอร์มการรับเงินและแจ้งหมายเลขอ้างอิง เพียงเท่านี้ท่านจะได้รับเงินสดทันทีโดยรับเป็นเงินบาท
ผลิตภัณฑ์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ รายการอื่นๆ :
โอนเงินระหว่างประเทศ
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB