กฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2010

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำรายการโอนเงินออก และรับเงินโอนเข้าจากประเทศ โดยลูกค้าต้องการทำรายการโอนเงินออกต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไปหรือ เทียบเท่าด้วยการใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2010 เป็นต้นไป

ผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รายการอื่นๆ :
แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB