สินเชื่อบ้าน อเนกประสงค์

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้... กับสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ เพิ่มความคล่องตัว กับวงเงินสินเชื่อแบบสบาย ๆ ตามใจคุณ

บ้านให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด วันนี้แค่มีบ้านก็ได้เงิน เพิ่มความคล่องตัวและเติมเต็มความฝันได้ง่ายๆ บริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่พร้อมจะแนะนำสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนชำระที่เหมาะกับคุณ ปรึกษากับเราวันนี้
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%ของราคาประเมินธนาคาร

หลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดคอนโดมิเนียม
 • หลักประกันต้องเป็นสถานที่ที่ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัวใช้เป็นที่อยู่อาศัย

 

วงเงินสินเชื่อ
ประเภทของสินเชื่ออเนกประสงค์
 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

วงเงินกู้ (Term Loan)
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%ของราคาประเมินธนาคาร

Combo : วงเงินผสม (Term Loan และ O/D)
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%ของราคาประเมินธนาคาร และสัดส่วนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี(O/D) ต้องไม่เกิน 30%ของราคาประเมิน

หมายเหตุ
 • กรณีขอเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70 % ของราคาประเมินธนาคารฯ หรือวงเงินกู้แต่ละประเภทที่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • เงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี โดยต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีปกติ ตามเกณฑ์ของธนาคารฯ
คำนวณการผ่อนชำระ

เครื่องคำนวณการผ่อนชำระ (แบบเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย)
 • อยากทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละเดือน TMB Home Loan จะช่วยคุณประหยัดค่าผ่อนบ้านลง
  ได้เท่าไหร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น คลิกที่นี่

หมายเหตุ
 • เครื่องคำนวณการผ่อนชำระเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเบื้องต้น ทั้งนี้ผลการคำนวณเป็นเพียงการประมาณการ ไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด
เงื่อนไขการใช้บริการ
คุณสมบัติของผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 20-60ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนอง หรือ
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดภาระจำนองกับธนาคารฯ อยู่แล้ว หรือ เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดภาระจำนองอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (ผู้กู้จะต้องชำระภาระหนี้เดิมทั้งหมดและนำหลักทรัพย์มาจำนองกับธนาคารฯ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ภาระหนี้เดิมต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่ออเนก ประสงค์
  - ไม่มีประวัติการชำระล่าช้าเกินกว่า 30 วัน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กรณีเงินกู้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี และกรณีวงเงินเบิกเกินบัญชี อายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน
 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า
  4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

รายได้
 • กรณีรายได้ประจำ ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน และรวมรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 • กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย

 

ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้น ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยพนักงานประเมิน ของธนาคารฯ เท่านั้น
 • อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 
สมัครรับข่าวสารจาก TMB