ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก
ลูกคือของขวัญพิเศษที่สุดสำหรับคุณ มอบอนาคตที่มั่นคงเป็นของขวัญให้ลูก
 • ลูกได้รับผลประโยชน์ รวมสูงสุด 250% ของทุนประกันภัย
 • มอบของขวัญวันเกิดลูก ด้วยเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตลูกนานถึง 15 ปี

ลักษณะแบบประกันภัย

 • แบบประกันสะสมทรัพย์เพื่อลูก พร้อมผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย
  กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยลูกยังคงได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักเท่าเดิม
 • อุ่นใจด้วยการวางแผนทางการเงินและให้ความคุ้มครองนานถึง 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • มอบของขวัญวันเกิดให้ลูกด้วยเงินจ่ายคืน 5 % ของทุนประกันภัย* ทุกวันครบรอบวันเกิดของลูกตั้งแต่หลังสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 3 เป็นต้นไป รวม 12 ครั้ง คิดเป็น 60% ของทุนประกันภัย
 • มั่นใจด้วยผลประโยชน์การสะสมทรัพย์รวมสูงสุดถึง 250% ของทุนประกันภัย
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 220% ของทุนประกันภัย และเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบเอดีดี (ADD)
 • หมดห่วง กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนอายุครบ 65 ปี
  - ยกเว้น การชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์หลัก (แบบทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8) ในปีที่เหลือ โดยลูกยังคงได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักเท่าเดิม
  - และ รับเงินผลประโยชน์รายปีเพิ่มเติม (PBC) จนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันที่เหลือ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัย (ลูก) : อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 15 ปี
  ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครอง) : อายุตั้งแต่ 20-64 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 8 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
หมายเหตุ :
เบี้ยประกันภัย ไม่สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฏหมายกำหนด

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีอยู่ครบสัญญา

 • มอบของขวัญวันเกิดให้ลูกด้วยเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกันภัย* ทุกวันครบรอบวันเกิดของลูกตั้งแต่หลังสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 3 เป็นต้นไป รวม12 ครั้ง และเงินครบกำหนดสัญญา 190% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
  (*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ของเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกันภัยที่จะได้รับในแต่ละปี โดยดอกเบี้ยที่ได้รับจะคำนวณจากจำนวนวันตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ ถึงวันครบรอบวันเกิด)
 • มั่นใจด้วยผลประโยชน์การสะสมทรัพย์รวมสูงสุดถึง250% ของทุนประกันภัย
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 220% ของทุนประกันภัย และเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบเอดีดี (ADD)
 • เบี้ยประกันภัย ไม่สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฏหมายกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB