TMB Health Care Plus OPD 100% Sure

 

 • เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 300,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 3 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB
 • ซื้อให้คุณพ่อ คุณแม่..นำเบี้ยประกันภัยไปขอลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย*

ไม่ว่าจะแค่พบหมอหรือต้องนอนโรงพยาบาล ก็คุ้มครองชัวร์

ความคุ้มครอง “TMB Health Care Plus OPD 100% Sure” วงเงินคุ้มครอง (บาท)
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง สูงถึง 30 ครั้งต่อปี(1)
1,000
2. ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)
 
      ความคุ้มครองสูงสุด (ต่อปี) 300,000
      ความคุ้มครองสูงสุดต่อ โรคหรืออุบัติเหตุ 30,000

2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาลต่อวัน

จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง
2.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง
2.4 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ จ่ายตามจริง
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันไปและกลับ จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล(2) ต่อครั้ง 1,000
4. กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(3) 300,000
5. รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีไม่มีเคลมในปีต่ออายุ 10%
อายุผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี
รวมภาษีและอากร (บาท)
เด็กเล็กก็ซื้อได้ ตั้งแต่ 6 เดือน - 6 ปี
21,000
อายุ 7-14 ปี
8,500
อายุ 15 – 39 ปี
8,000
อายุ 40 – 59 ปี
12,000
อายุ 60 – 65 ปี
18,000
อายุ 66 - 70 ปี
22,000

หมายเหตุตารางความคุ้มครอง:

(1) 1 ครั้งต่อวัน 7 ครั้งต่อโรค
(2) สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
(3) รวมถึงกรณีฆาตกรรมลอบทำร้ายและขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 70 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ ต่อท่าน(รวมทุกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านTMB)
 • สมัครต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติเพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่อง

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน( Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การบาดเจ็บ/โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

สิทธิประโยชน์

เพียงนำบัตร Health Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ในเครือข่ายมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
*บุตร (ผู้มีเงินได้)ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
1. สิทธิในการใช้วงเงินของบัตร Health Card นั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ และจะชี้ขาดโดยโรงพยาบาลหรือตามขั้นตอนของการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล และบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ธนาคารให้บริการ และ
รับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยกรุณาติดต่อกับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123
โทรสาร 0-2652-2871

 

 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB