สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล หรือเพิ่มความคล่องตัวให้คุณเลือกใช้จ่ายในวงเงินสูง โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น
 • เติมเต็มความฝัน และเพิ่มความคล่องตัว ด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (ไม่รวมลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง) ทหารสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
 • ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง)
 • พนักงานบริษัท

  หมายเหตุ:
  หน่วยงานของผู้สมัครต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารเรียบร้อยแล้วจึงจะได้รับสิทธิ์

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 

รายละเอียดเอกสาร
1. เอกสารมาตรฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายครบทุกหน้า)
2. เอกสารแสดงรายได้
หนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน) และ Slip เงินเดือน
บัญชีธนาคารที่โอนเงินเดือนเข้า
บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่แสดงเงินออม ย้อนหลัง 6 เดือน
3. เอกสารมาตรฐานหลักประกัน
สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริง)
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาซื้อขาย (ทด.13)
ใบเสร็จการผ่อนดาวน์ (กรณีการผ่อนดาวน์)
4. กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น
ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระสินเชื่อ ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสัญญาเงินกู้ / สำเนาสัญญาจำนอง
5. เอกสารเพิ่มเติม
บันทึกหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบใบคำขอสินเชื่อสวัสดิการ
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และรายได้อื่น กรณีหักเงิน
เดือนนำส่งจากหน่วยงาน (เอกสารสำหรับทางธนาคาร)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และรายได้อื่น กรณีหักเงิน
เดือนนำส่งจากหน่วยงาน (เอกสารสำหรับหน่วยงานต้นสังกัด)

หมายเหตุ : ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มในภายหลัง

เงื่อนไข

 • สถาบัน บริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารฯ
 • ผู้ขอสินเชื่อ ต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารและทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชี หรือ หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนนำส่ง
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสูงสุด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ (ตรวจสอบสาขาใกล้บ้าน คลิกที่นี่)
 • TMB Phone Banking โทร. 1558
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการของสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หรือบริษัทของท่าน
 • อัตราดอกเบี้ย
 • MLR
  7.25 %
 • MOR
  7.775 %
 • MRR
  8.025 %
 • CPR
  18.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB