สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน(ไม่มีบุคคลค้ำประกัน)
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น
 • ของรายได้ประจำต่อเดือน

 • ข้าราชการทหารหรือลูกจ้างประจำ สูงสุดถึง 12 ปี
  ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ สูงสุดถึง 10 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (ไม่รวมลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง)
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนบุคลากร ในองค์กร อิสระรวมถึงพนักงานลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละหน่วยงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนต้นฉบับไม่เกิน 2 เดือน(พิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว) หรือสำเนาสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (รับเงินเดือนผ่าน TMB ไม่ต้องแสดงบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือน)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้กู้
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี)

เงื่อนไข

 • หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารฯ
 • ผู้ขอสินเชื่อ ต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารและทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชี หรือ หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนนำส่ง
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสูงสุดตามจำนวนเท่าของรายได้ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร
 • ลูกค้าต้องไม่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ TMB Cash 2 Go หรือ TMB Personal loan Refinance หรือ TMB Ready Cash หรือ TMB Benefit Plus Loan อยู่ในปัจจุบัน (ลูกค้ามีบัตรเครดิตTMB ในปัจจุบัน สามารถสมัครผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ (ตรวจสอบสาขาใกล้บ้าน คลิกที่นี่)
 • TMB Phone Banking โทร. 1558
 • ติดต่อกับ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
 • อัตราดอกเบี้ย
 • MLR
  7.25 %
 • MOR
  7.775 %
 • MRR
  8.025 %
 • CPR
  18.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB