บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ (AIP)

บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ (AIP)

รายละเอียดบัญชี

AIP ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

AIP คืออะไร

AIP (Automatic Investment Plan) คือ  บริการหักบัญชีเพื่อซื้อกองทุนแบบอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกหักเป็นรายงวด เช่น หักรายเดือน รายสัปดาห์ เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างวินัยในการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และช่วยบริหารเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวอย่างเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการซื้อเพียงครั้งเดียวกับการซื้อผ่านบริการ AIP ทุกเดือน

วันที่ลงทุน NAV JUMBO 25 LTF
25 ม.ค. 55 18.4667
27 ก.พ. 55 20.1093
26 มี.ค. 55 21.0356
25 เม.ย. 55 21.3041
25 พ.ค. 55 20.0033
25 มิ.ย. 55 20.1296
25 ก.ค. 55 19.8477
27 ส.ค. 55 20.5145
25 ก.ย. 55 21.1447
25 ต.ค. 55 21.0621
26 พ.ย. 55 21.0891
25 ธ.ค. 55 22.5530
ลงทุนเพียงครั้งเดียว ลงทุนผ่าน AIP ทุกเดือน
ซื้อเพียงครั้งเดียวในเดือน ธ.ค.55
ได้ต้นทุนที่ 22.5530 บาท
ซื้อผ่านบริการ AIP ได้ถูกกว่า
ด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ 20.6050 บาท
ลงทุนเพียงครั้งเดียว ลงทุนผ่าน AIP ทุกเดือน

 

 • ช่วยให้คุณวางแผนออมได้ล่วงหน้า

  สร้างวินัยในการเก็บออม

  สร้างวินัยในการเก็บออม โดยหักบัญชีอัตโนมัติ

 • รับเงินสดทั้งก้อน

  ไม่ต้องใช้เงินก้อน

  ทยอยเก็บออม ไม่ต้องใช้เงินก้อนในการลงทุน

 • โจรปล้นบ้าน

  ลดความเสี่ยงจากการลงทุน

  ช่วยเฉลี่ยต้นทุน และลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนผิดจังหวะ ในช่วงที่ตลาดการลงทุนผันผวน

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค 

 รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน