กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคืออะไร

รายละเอียดบัญชี

คนส่วนใหญ่มักกลัวการลงทุน เพราะรู้สึกว่ายาก และมีความเสี่ยง ทั้งๆ ที่เคยได้ยินว่าลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ด้วยความไม่เข้าใจ และไม่ค่อยมีเวลา ก็เลยไม่ได้เริ่มต้นลงทุนซะที อันที่จริงแล้วการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากหรือน่ากลัวเลย ลองมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่ากองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวม ก็คล้ายๆ กับบริษัทหรือกิจการอย่างหนึ่งที่รวบรวมเงินจากลูกค้าหลายๆ คนและให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ที่เรียกว่า “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” คอยบริหารจัดการเงินลงทุนแทนเราให้เกิดดอกผล โดยนำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนตามนโยบายของกองทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น และทองคำ เป็นต้น  เมื่อมีผลกำไรก็จะนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละคนตามสัดส่วนที่ลงทุนไป

รู้จักตัวเองก่อนการลงทุน
สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม จะใช้ “มูลค่าต่อหน่วย” ในการคำนวณราคาซื้อ-ขาย  เช่น ต้องการซื้อ 100 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย* คือ 10 บาท ดังนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด 100 X 10 = 1,000 บาท หรือ หากต้องการขาย ราคารับซื้อคืนต่อหน่วย* คือ 20 บาท ดังนั้นเมือขายจะได้เงินทั้งหมด 100 X 20 = 2,000 บาท ส่วนต่างที่ได้ = 1,000 บาทซึ่งก็คือ Capital gain  นั่นเอง

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง


ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมมี 2 แบบด้วยกัน คือ

  1. กำไรจากส่วนต่างของราคา หรือเรียกกันว่า กำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
    มาจากส่วนต่างของราคาตอนที่ขายกับราคาตอนที่ซื้อ กำไรที่ได้มานี้ไม่ต้องเสียภาษี (กรณีบุคคลธรรมดาและตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
  2. เงินปันผล (Dividend) 
    ถ้ากองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล บริหารงานแล้วมีกำไรก็จะจ่ายเงินปันผลออกมา โดยเงินปันผลนี้ลูกค้าจะต้องถูกหักภาษี 10% (กรณีบุคคลธรรมดา)

ข้อดีของกองทุนรวม

  • มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
  • ลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้น สำหรับบางกองทุน
  • บริหารจัดการโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน
  • ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กำไรส่วนต่างของราคาไม่เสียภาษี และบางกองทุนสามารถนำเงินที่ลงทุนแต่ละปีไปลดหย่อนภาษีได้