ใหม่! โอนเงินต่างธนาคารผ่าน www.tmbdirect.com แบบ 1 วันทำการ

ใหม่! โอนเงินต่างธนาคารผ่าน www.tmbdirect.com แบบ 1 วันทำการ

เพียง 20 บาท ต่อวงเงินโอนสูงสุด 100,000 บาท* เลือกได้ถึง 28 ธนาคารปลายทาง

 

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (แบบ 1 วันทำการ)

เวลาการทำรายการ ได้รับเงิน
ก่อน 9.30 น. ภายใน 17.30 วันทำการเดียวกัน
หลัง 9.30 น. หรือรายการในวันหยุดทำการ ภายใน 17.30 วันทำการถัดไป

ช่องทางการทำรายการ TMB Internet Banking

จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง ไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)**

ค่าธรรมเนียม

มูลค่าการโอน ค่าธรรมเนียม
1 -100,000 20.00

รายชื่อธนาคารที่สามารถทำรายการโอนได้จำนวนรวม 28 ธนาคาร

ลำดับที่ รายชื่อธนาคาร ลำดับที่ รายชื่อธนาคาร
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BBL (Bank Code 002)
15 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BA  (Bank Code 027)
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KBANK (Bank Code 004)
16 ธนาคารออมสิน
GSB (Bank Code 030)
3 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN-AMRO (Bank Code 005)
17 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
HSBC (Bank Code 031)
4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTB (Bank Code 006)
18 ธนาคารดอยซ์แบงก์
DEUTSHE (Bank Code 032)
5 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ
BTMU (Bank Code 010)
19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
AGRI (Bank Code 034)
6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SCB (Bank Code 014)
20 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
MHCB (Bank Code 039) 
7 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
SCIB (Bank Code 015)
21 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNPP (Bank Code 045)
8 ธนาคารซิตี้แบงก์
CITI (Bank Code 017)   
22 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
TBANK (Bank Code 065)
9 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
SMBC (Bank Code 018) 
23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISBT (Bank Code 066)
10 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
SCBT (Bank Code 020)
24 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO (Bank Code 067)
11 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMBT (Bank Code 022)
25 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KK (Bank Code 069)
12 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UOBT (Bank Code 024)
26 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ICBC (Bank Code 070)
13 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BAY (Bank Code 025)
27 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
TBRC (Bank Code 071)
14 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
MEGA ICBC (Bank Code 026)
28 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)
LH BANK (Bank Code 073)
  ตารางเปรียบเทียบการโอนเงินต่างธนาคารทาง Internet Banking
แบบทันที(ORFT) แบบ 1 วันทำการ (1-Day)
ลักษณะบริการ บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
ผู้รับได้รับเงินเข้าบัญชีได้ทันที
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผู้รับได้รับเงินภายใน 1 วันทำการ
- รายการก่อน 9.30 น. รับเงินภายใน 17.30 ของวันทำการ เดียวกัน
- รายการหลัง 9.30 น. รับเงินภายใน 17.30 ของวันทำการถัดไป
เวลาให้บริการ 24 ชม. 24 ชม.
จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง 50,000 บาท 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ยอดเงินโอน ค่าธรรมเนียม
0 - 20,000 25
> 20,000 - 50,000 35
ยอดเงินโอน ค่าธรรมเนียม
0 - 100,000 20
ธนาคารผู้รับโอนเงิน 11 ธนาคาร
(BAY, BBL, KTB, KBANK, TBANK, UOBT, SCB, SCBT, CIMBT, LH Bank, GSB)
28 ธนาคาร
SMS แจ้งผลปลายทาง มีให้ระบุในขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน มีให้ระบุในขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน
หมายเหตุ:
*, ** จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ท่านเปิดไว้เพื่อการทำธุรกรรมผ่าน TMB Internet Banking


สมัครรับข่าวสารจาก TMB