สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

เมื่อซื้อประกันผ่านบัตร รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus เป็นส่วนลดได้มากกว่า

ต่อที่ 1 : รับคะแนนสะสม TMB Rewards Plus 1 คะแนน สำหรับยอดซื้อประกันทุกๆ 10 บาท

ต่อที่ 2 : เปลี่ยนคะแนนสะสมTMB Rewards Plus เป็นเครดิตเงินคืนง่ายๆ


ซื้อประกันชีวิต FWD วันนี้ ได้ลดหย่อนภาษีพร้อมส่วนลดมากกว่า

Code คะแนนสะสม
TMB Rewards Plus
ส่วนลดคืนเข้าบัญชี
2081 10,000 คะแนน 3%


ซื้อประกันวินาศภัยทุกประเภท แลกคะแนนสะสมได้ส่วนลดมากกว่า

Code คะแนนสะสม
TMB Rewards Plus
ส่วนลดคืนเข้าบัญชี
2081 1,000 คะแนน 120 บาท


ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

 • ชำระค่าประกันชีวิต FWD หรือ ประกันวินาศภัยผ่านบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE ที่บริษัทโบรกเกอร์ที่ร่วมรายการโดยตรง
 • TMB Exclusive Line โทร. 02-055-1558 เพื่อเช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม


ซื้อประกันภัยโปรแกรม TMB PA Prestige แลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด

Code คะแนนสะสม
TMB Rewards Plus
ส่วนลดคืนเข้าบัญชี
2083 1,000 คะแนน 120 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อประกันภัย ติดต่อธนชาตประกันภัย โทร. 02-308-9265


ซื้อประกันภัยโปรแกรม TMB Extended Warranty แลกคะแนนสะสมเพิ่อรับส่วนลด

Code คะแนนสะสม
TMB Rewards Plus
ส่วนลดคืนเข้าบัญชี
2084 1,000 คะแนน 120 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อประกันภัย ติดต่อธนชาตโบรกเกอร์ โทร. 088-923-4531


ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินคืนเข้าบัญชี

 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE ที่บริษัทโบรกเกอร์ที่ร่วมรายการโดยตรง
 • TMB Exclusive Line โทร. 02-055-1558 เพื่อเช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature ที่เป็นบัตรหลัก มีสถานะบัตรปกติ และทำรายการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรกับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นส่วนลด (เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเทียบเท่ายอดใช้จ่ายสินค้าและบริการโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีปีแรกผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตทุกรายการซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย TMB PA Prestige และ TMB Extended Warranty ของ บมจ.ธนชาตประกันภัย ซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน ได้รับส่วนลด(เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเครดิต ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 1 กรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกัน
 • ธนาคารฯจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลารอคอย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ในกรณียกเลิกการซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกส่วนลดในรูปเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นคะแนนสะสม เงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ในกรณีคะแนนสะสม TMB Rewards Plus ไม่เพียงพอสำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าว
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยTMB PA Prestige ติดต่อ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.02-308-9365
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย TMB Extended Warranty ติดต่อ บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด โทร.088-923-453
 • เช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ TMB Exclusive Line โทร. 02-055-1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น