จองที่พักทั่วไทย เดินทางสบายใจ ปลอดภัย คุ้มมากกว่า

 • รับส่วนลด 10% เมื่อจองโรงแรมในประเทศไทย พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร VISA (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
 • รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมในประเทศไทย

บัตรเครดิตทีเอ็มบีจองผ่าน www.agoda.com/TMB
บัตรเครดิตธนชาตจองผ่าน www.agoda.com/tbank


เงื่อนไขส่วนลด 8%

 • รับส่วนลดเพิ่ม 8%* โรงแรมในประเทศไทย เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/TMB สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ www.agoda.com/tbank สำหรับบัตรเครดิตธนชาต ระยะเวลาการจอง 1 มิ.ย. 63 -30 ก.ย. 63 และเข้าพักได้ถึง 28 ก.พ. 64 สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าวจะแสดงข้อความ “TMB discount” หรือ “TBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือโทร. 02-016-4106


เงื่อนไขส่วนลด 10% เฉพาะบัตร VISA

 • บัตรเครดิตธนาคารธนชาต แพลทินัม หรือสูงกว่า รับส่วนลดเพิ่ม 6% และ บัตรประเภทอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองที่พัก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 63 - 31 ธันวาคม 63 เข้าพักถึง เข้าพักได้ถึง 30 มิ.ย. 64
 • โปรโมชั่นบัตร VISA มีจำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์ รวมทุกหน้าบัตรของทุกธนาคารตลอดรายการ และอาจจะสิ้นสุดก่อนเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับบัตร VISA ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อจองและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/TMB สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ www.agoda.com/tbank สำหรับบัตรเครดิตธนชาต กรณีเลือกช่องทางชำระเงินที่โรงแรมจะไม่ได้รับส่วนลดนี้
 • รายการส่งเสริมการขายของบัตร VISA สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งโรงแรมดังกล่าวจะแสดงข้อความ VISA TH ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่ หมายเลขบัตร VISA ที่ถูกต้อง เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายของบัตรอื่นๆ สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งโรงแรมดังกล่าวจะแสดงส่วนลด ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่ หมายเลขบัตรธนาคารธนชาตที่ถูกต้อง เท่านั้น
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับ ข้อเสนอ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ต้องการความช่วยเหลือ : www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด


เงื่อนไขอื่นๆ

 • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการฯ โดยตรง
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติม บัตรเครดิต ทีเอ็มบี TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com และบัตรเครดิตธนชาต www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น