เที่ยวฟิน รับส่วนลด และเงินคืน 2 ต่อ ที่ Agoda

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ Agoda

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน / สิทธิ์
5,000 – 9,999 บาท 250 บาท

10,000 บาทขึ้นไป

700 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร / เดือน หรือ จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน


ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ TMBAD ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB
ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ข้อความละ 3 บาท)

Agency รับส่วนลดเพิ่ม!
Agoda 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62 ส่วนลด 8% ที่พักในประเทศ ไต้หวัน (จอง 1 - 31 มี.ค. 62) ประเทศอเมริกา (จอง 1 - 30 เม.ย. 62) ประเทศฮ่องกง และมาเก๊า (จอง 1 - 31 พ.ค. 62) และประเทศสิงคโปร์ (จอง 1 – 30 มิ.ย. 62)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร /เดือน หรือรวมสูงสุด 2,800 บาท/ บัตร ตลอดรายการ หรือจำกัด 1 สิทธิ์ /บัตร /เดือน รวมสูงสุด 4 สิทธิ์ /บัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือ Application Agoda เท่านั้น (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไขส่วนลด Agoda

  • เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/tmb รับส่วนลดเพิ่ม 8% สำหรับที่พักในประเทศ ไต้หวัน (จอง 1-31 มี.ค. 62 เข้าพัก 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 62) ประเทศสหรัฐอเมริกา (จอง 1-30 เม.ย. 62 เข้าพัก 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62) ประเทศฮ่องกง และมาเก๊า (จอง 1-31 พ.ค.62 เข้าพัก 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 62) และประเทศสิงคโปร์ (จอง 1 – 30 มิ.ย. 62 เข้าพัก 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 62) และส่วนลด 5% ที่พักทั่วโลก ที่พักในเส้นทางอื่นๆ (จอง วันนี้ – 31 ธ.ค. 62)
  • โรงแรมที่ร่วมรายการจะแสดง TMB discount หลังจากที่กรอกหมายเลขบัตรเครดิต TMB
  • หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ www.agoda.co.th/info/contact_agoda.html
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น