รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมในประเทศไทย

จองได้ระหว่าง 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
สามารถเข้าพักได้ระหว่าง 1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64

 

บัตรเครดิตทีเอ็มบีจองผ่าน www.agoda.com/TMB
บัตรเครดิตธนชาตจองผ่าน www.agoda.com/tbank


เงื่อนไขส่วนลด

 • รับส่วนลดเพิ่ม 8%* โรงแรมในประเทศไทย เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/TMB สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ www.agoda.com/tbank สำหรับบัตรเครดิตธนชาต ระยะเวลาการจอง 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 และเข้าพักได้ถึง 30 มิ.ย. 64 สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าวจะแสดงข้อความ “TMB discount” หรือ “TBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือโทร. 02-016-4106


เงื่อนไขอื่น ๆ

 • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา
 • โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการฯ โดยตรง
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติม บัตรเครดิต ทีเอ็มบี TMB Contact Center โทร. 1558 และบัตรเครดิตธนชาต www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น