บินคุ้มได้มากกว่า รับเงินคืน สูงสุด 9,000 บาท

เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร และบริการของสายการบินแอร์เอเชีย ผ่าน www.airasia.com

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน
5,000 – 14,999 บาท 350 บาท
15,000 – 29,999 บาท 1,500 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 4,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 9,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ :
พิมพ์ TMBAA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


พิเศษ! รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – บาหลี จากสายบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) มูลค่ารวม 50,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ผ่าน www.airasia.com ในช่วง 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62


เที่ยวแล้วอย่าลืม! แบ่งจ่ายสบายๆ 0% 3 เดือน กับ TMB SoGooOD ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ง่ายๆ เพียงโทร 1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ TMB TOUCH ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารและบริการของสายการบินแอร์เอเซีย ผ่านเว็บไซต์ www.airasia.com ผ่านบัตรเครดิต TMB ตั้งแต่ 5,000 – 14,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 350 บาท หรือตั้งแต่ 15,000 – 29,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62 เท่านั้น
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ หรือ 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไขรางวัลตั๋วเครื่องบิน

  • รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – บาหลี จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) มูลค่า 50,000 บาท สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 62 เท่านั้น โดยธนาคารจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น