สัมผัสทุกความทรงจำ.. ได้มากขึ้น รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5,000 บาท ต่อเดือน

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5,000 บาท ต่อเดือน เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน/ สิทธิ์
ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ขึ้นไป 250 บาท
ยอดใช้จ่าย 20,000 บาท ขึ้นไป 600 บาท
ยอดใช้จ่าย 40,000 บาท ขึ้นไป 1,300 บาท
ยอดใช้จ่าย 80,000 บาท ขึ้นไป 2,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ /บัญชีบัตรหลักรวมกัน /ร้านค้า /เดือน /ธนาคาร


บัตรเครดิต TMB: ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TMBCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท)

บัตรเครดิต ธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย: ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TMBCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (ข้อความละ 3 บาท)

 


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ที่ ร้าน BIG Camera และร้าน World Camera ทุกสาขาที่ร่วมรายการ รวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน เพียงมียอดช้อป 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยสามารถใช้ได้ที่ร้าน BIG Camera เท่านั้น
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ /บัญชีบัตรหลักรวมกัน /ร้านค้า /เดือน /ธนาคาร
 • ธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิต TMB กรุณาติดต่อ TMB Contact Center โทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย กรุณาติดต่อ โทร. 1770
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค – 31 ต.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น