ผ่อนคุ้มที่บี-ควิก

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15,000 บาท

ยอดแบ่งชำระ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
10,000 บาท ขึ้นไป 100 บาท
25,000 บาท ขึ้นไป 800 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป 2,000 บาท
100,000 บาท ขึ้นไป 5,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ร่วมรายการทาง SMS
(ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวสำหรับ 1 หมายเลขบัตรหลัก / ตลอดรายการ)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBJJ ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TBJ ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี
แบ่งชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ได้ง่ายๆ
เพียงทำรายการด้วยตัวเอง ผ่านบริการ So GooOD 0% 3 เดือน ใน TOUCH / Internet Banking /Contact Center โทร. 1558 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มียอดแบ่งจ่าย 0% ผ่านเครื่องรูดบัตรของธนาคารตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี: บี-ควิก
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus: บี-ควิก บริดจสโตน Cockpit และ Fit Auto
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคาร ก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจากการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิตทีเอ็มบี กรุณาติดต่อ Contact Center โทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus กรุณาติดต่อ โทร. 1770


เงื่อนไขบริการ So GooOD

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติและสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านช่องทาง TOUCH / Internet Banking และ Contact Center โทร 1558
 • ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต ABSOLUTE Visa Signature / So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี จะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย ผ่าน TOUCH / Internet Banking สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.
 • ผ่าน Contact Call Center สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน และ 10 เดือน (หรือตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทั้งนี้ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ก่อนครบกำหนด 6 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวณจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนดในอัตรา 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 • หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่งและ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น