รับเงินคืน 150 บาท

เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (สูงสุด 1 สิทธิ์/ บัตร/ เดือน หรือสูงสุด 300 บาท/ บัตร ตลอดรายการ)


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์
พิมพ์ TMBBC ตามด้วยเลข 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่หมายเลข 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ)  


เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60 ณ ร้านอาหาร BonChon รับเครดิตเงินคืน 150 บาท/บัตร/เดือน 2สิทธิ์/บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 300บาท/บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/privilege
ระยะเวลา : 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

 

กลับหน้าโปรโมชั่น