รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (ไม่ต้องแลกคะแนนสะสม)

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 50 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท / บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 800 บาท / บัตร ตลอดรายการ)


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBBS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBBS123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท / บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 800 บาท / บัตร ตลอดรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 ที่ร้าน Boots ทุกสาขา ยกเว้น สาขาสนามบิน,  Paragon Food Hall และ สาขาในร้านปลอดภาษี
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น