ผ่อนกล้องสบายใจ สัมผัสทุกความทรงจำ.. ได้มากขึ้น

0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
รับ 2 ต่อ เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%
ที่ ร้านค้า Big Camera และ World Camera

ต่อที่1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ขึ้นไป 150 บาท
ยอดใช้จ่าย 20,000 บาท ขึ้นไป 400 บาท
ยอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไป 760 บาท
ยอดใช้จ่าย 50,000 บาท ขึ้นไป 1,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการ)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TBCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TBCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12% เมื่อผ่อนชำระ และใช้คะแนนสะสม Rewards Plus หรือ T-Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน

หมายเหตุ: จำกัดการแลก 1 สิทธิ์ และคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกิน 50,000 คะแนน / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการร่วมรายการ)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBYY ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TMBYY ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เว้นวรรค ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม ส่งมาที่ 4712066


เงื่อนไขโปรโมชั่นต่อที่ 1

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต บัตรนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท ที่มียอดการแบ่งชำระ 0% ผ่านเครื่องรูดบัตรของธนาคารตามเงื่อนไข ณ ร้านค้า BIG Camera และร้าน World Camera ทุกสาขาที่ร่วมรายการ รวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี ได้แก่ ร้าน BIG Camera และร้าน World Camera
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ได้แก่ ร้าน Big Camera
 • สินค้าที่ร่วมรายการ และจำนวนเดือนที่สามารถผ่อนได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด ผู้ถือบัตรกรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขก่อนทำรายการ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจากการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิตทีเอ็มบี กรุณาติดต่อโทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus กรุณาติดต่อโทร. 1770


เงื่อนไขโปรโมชั่นต่อที่ 2

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม และต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น ที่ผ่อนชำระและมีคะแนนเพียงพอในการใช้แลก
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสม Rewards Plus หรือ T-Rewards 1 สิทธิ์ ใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกิน 50,000 คะแนน / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 • กรณีบัตรเสริม บัตรหลักเป็นผู้ดำเนินการขอแลกคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่ลงทะเบียน SMS เข้ามา ณ วันที่ทำรายการใช้จ่ายเท่านั้น (ตรวจสอบคะแนนหลังจบแคมเปญ 30 วัน) หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • การแลกคะแนนสะสมที่ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ Rewards Plus และ T-Rewards
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ธ.ค 63 – 31 มี.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น