รับบัตรเติมน้ำมันบางจากสูงสุด 900 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ Central Village

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก (บาท)
9,000 บาทขึ้นไป

300

15,000 บาทขึ้นไป 600
20,000 บาทขึ้นไป 900

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 900 บาท / ต่อบัตรของแต่ละธนาคาร / รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์ฯ ตลอดรายการ


ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ :
นำ Sale Slip ที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย พร้อมบัตรเครดิตตัวจริง รับบัตรกำนัลได้ที่จุดลงทะเบียนของศูนย์ฯ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์ฯ Central Village โดยจำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 900 บาท / ต่อบัตรของแต่ละธนาคาร/ รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการใน ศูนย์ฯ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • บัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดแลกแลกรับบัตรกำนัล ผู้ถือบัตรฯ สามารถนำเซลล์สลิปแลกรับ ณ จุดแลกรับบัตรกำนัลของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำนัลภายในวันที่ 2 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ การแลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 900 บาท ต่อหมายเลขบัตรต่อธนาคารตลอดรายการ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น