รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

เมื่อช้อปที่ Central ทุกสาขา และ Zen

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,000 – 9,999 บาท 110 บาท
10,000 – 49,999 บาท 400 บาท
50,000 – 99,999 บาท 2,500 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ


เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBCM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBCM123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 3 เม.ย. 62
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เซ็นทรัลฟู้ตฮอลล์ โฮมเวิร์ค สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าและศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น