รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลรวมสูงสุด 20,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Cortina Watch ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับบัตรของขวัญ
50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท
300,000 บาทขึ้นไป 10,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 20,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลรวมสูงสุด 20,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
จุดขาย ณ ร้าน Cortina Watch ทุกสาขาที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายเต็มจำนวน ณ ร้าน Cortina Watch ทุกสาขาในประเทศไทย ในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรจะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลที่มีมูลค่าสูงสุด และจำกัดการแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 20,000 บาท ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรของขวัญเซ็นทรัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่าย ด้วยบัตร TMB ตามเงือนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียน เพื่อรับบัตร ของขวัญเซ็นทรัลได้ที่จุดขาย ณ ร้าน Cortina Watch ทุกสาขาที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า
 • บัตรของขวัญเซ็นทรัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเซ็นทรัล
 • ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการ กรณีสมาชิกบัตรได้รับความเสียหายหรือข้อบกพร่องหรือมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากสินค้าและการให้บริการ กรุณาติดต่อณ ร้าน Cortina Watch ที่ลูกค้าใช้บริการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ใน เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น