รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท

คุ้มที่ 1 :ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB และธนชาต ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต และ โรบินสันทุกสาขา รวมรายการ Chat&Shop และ Call&Shop

จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการ

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
4,000 บาทขึ้นไป 80
10,000 บาทขึ้นไป 230
30,000 บาทขึ้นไป 800
50,000 บาทขึ้นไป 1,500

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ (ข้อความละ 3 บาท ส่งครั้งเดียว)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ TMBCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ TBCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


คุ้มที่ 2 : แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
เมื่อแลกคะแนนสะสม Rewards Plus หรือ T-Rewards เท่ายอดซื้อ

(จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS เพื่อแลกคะแนน
บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ PDEPT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ PDEPT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


สิทธิพิเศษ So GooOD
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขโปรโมชั่น
คุ้มที่ 1 :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา , ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต , และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา เฉพาะการใช้จ่ายในส่วนของห้างสรรพสินค้าเท่านั้น (ไม่รวมการใช้จ่ายในส่วนของศูนย์การค้า) และรวมการใช้จ่ายแบบ Chat & Shop , Call & Shop และ  www.mcardshop.com โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / ต่อบัญชีบัตรหลักของแต่ละธนาคาร (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท Home Fresh Mart Gourmet Market Power Mall ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เซ็นทรัลฟู้ตฮอลล์ โฮมเวิร์ค สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าและศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิต TMB) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิต TMB) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต)


คุ้มที่ 2 :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต เฉพาะบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม และต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียน SMS แลกคะแนน Code: PDEPT ตามเงื่อนไข และได้รับข้อความตอบกลับ ว่าได้ทำการลงทะเบียนขอแลกคะแนน 12% กับ Department Store สำเร็จแล้ว
 • การใช้คะแนนสะสมแลกเครดิตเงินคืน 12% คำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่ Department Store ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64 โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ยอดแลกคะแนนไม่รวมเศษทศนิยม และจำกัดคะแนนสะสมใช้แลกไม่เกิน 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • ตัวอย่างการคำนวณคะแนนแลกเครดิตเงินคืน : ลูกค้ามียอดใช้จ่าย 2 สลิป ที่ Department Store ในช่วงแคมเปญ คือ ยอด 12,050.25 บาท และ 10,500 บาท คำนวณการใช้คะแนน และเครดิตเงินคืน ดังนี้
ยอดใช้/เซลล์สลิป คะแนนที่ใช้แลก เครดิตเงินคืน 12%
(Baht) (Point) (Baht)
12,050.25 12,050  
10,500.00 10,500  
22,550.25 22,550 2,706.00
 • กรณีบัตรเสริมขอแลกคะแนน บัตรหลักจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนขอแลกคะแนนสะสมให้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่ายอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการ จนถึงวันที่ทำการตรวจสอบเพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน (ตรวจสอบคะแนนหลังจบแคมเปญ 30 วัน) กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
 • โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายหลังการตรวจสอบและทำรายการตัดคะแนนสำเร็จ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • การแลกคะแนนสะสมที่ทำรายการแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ Rewards Plus และ T-Rewards
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


เงื่อนไข TMB So GooOD

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น