รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต และ โรบินสันทุกสาขา รวมรายการChat&Shop และ Call&Shop

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
 5,000 บาทขึ้นไป 120
10,000 บาทขึ้นไป 300
30,000 บาทขึ้นไป 1,000
50,000 บาทขึ้นไป 2,000
100,000 บาทขึ้นไป 4,500

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท /บัญชีบัตรหลักรวมกัน /รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต, โรบินสันทุกสาขา, Central Chat&Shop, Central Call&Shop และ Robinson Chat&Shop, Robinson Call&Shop โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / ต่อบัญชีบัตรหลักรวมกัน/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
  • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท Home Fresh Mart Gourmet Market Power Mall ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เซ็นทรัลฟู้ตฮอลล์ โฮมเวิร์ค สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าและศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ
  • เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น