รับเงินคืนสูงสุด 600 บาท

เมื่ออิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านอาหาร Daidomon ร้านอาหาร Hot Pot ร้านอาหาร Mo-Mo Paradise ร้านอาหาร Seoul Grill ร้านอาหาร Sukishi Buffet และร้านอาหาร Tohkai ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน / สิทธิ์
1,000 – 1,999 บาท 80 บาท
2,000 บาทขึ้นไป 200 บาท

หมายเหตุ : จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์/ บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 600 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ :
โดยพิมพ์ TMBBF ตามด้วยเลข 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต TMB
ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดรายการ)


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อชำระค่าอาหารและบริการ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านอาหาร Daidomon ร้านอาหาร Hot Pot ร้านอาหาร Mo-Mo Paradise ร้านอาหาร Seoul Grill ร้านอาหาร Sukishi Buffet และร้านอาหาร Tohkai ทุกสาขา (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 80 บาท หรือตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 62
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 3 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น