อิ่มคุ้ม กับหลากหลายเมนู

เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท ที่ร้านอาหาร Bar-B-Q Plaza, Coffee Beans by Dao, Hua Seng Hong, Mae Sri Reun, Tohkai และ Yumzaap

หมายเหตุ :จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ บัญชีบัตรหลักรวมกัน /ธนาคาร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ :
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)
บัตรเครดิต ทีเอ็มบี พิมพ์ TMBDN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย พิมพ์ DINN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


เงื่อนไข

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิต ธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ Bar-B-Q Plaza, Coffee Beans by Dao, Hua Seng Hong, Mae Sri Reun, Tohkai และ Yumzaap ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ บัญชีบัตรหลักรวมกัน /ธนาคาร ตลอดรายการ
  • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ สำหรับบัตรเครดิต TMB และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น