ช้อปไร้เงินสด ลดเสี่ยง จ่ายด้วยบัตรเครดิต

รับโบนัสเงินคืน สูงสุด 200 บาท ผ่าน แอปดอลฟิน กระเป๋าเงินออนไลน์

ต่อที่1: รับโบนัสเงินคืน สูงสุด 150 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ตั้งแต่ 300 บาท/เซลล์สลิป รับโบนัสเงินคืน 50 บาท
หมายเหตุ: จำกัด 1 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 3 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ต่อที่2: รับโบนัสเงินคืนเพิ่ม 50 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทีเอ็มบี (ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร)
 • จำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์ / เดือน (1,500 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 • เงินคืนจะอยู่ในรูปแบบ Dolfin Bonus และเข้าบัญชี Wallet ของผู้ถือบัตรหลังจากใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ผูกไว้ผ่าน Dolfin Wallet ภายในวันที่ทำรายการ
 • Dolfin Bonus มีอายุ 15 วันหลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายบิลบัตรเครดิต, ค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
 • เงินคืนต่อที่ 2 จะได้รับภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป หลังจากที่ลูกค้าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก หรือขอคืนสินค้าหรือบริการที่ชำระผ่าน Dolfin Wallet บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษ และเงินดอลฟินโบนัสที่ได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น.
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น