สะดวกทุกการเดินทาง เช่ารถทั่วไทย

เริ่มเพียง 900 บาท (Full Protection) กับ Drive Car Rental

จองผ่าน reservation โทร 02-722-8487 เพิ่มเติม www.drivecarrental.com
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 5 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 (จองและรับรถภายใน 30 มิ.ย. 64)

รุ่นรถ ราคา/วัน
แบบ Full Protection
MCAR, ECAR (Nissan Almera, March) 1200 cc. Auto 900
CCAR (Toyota Vios, Honda City, Honda Jazz) 1500 cc. Auto 950
SCAR (Nissan Sylphy, Toyota Altis) 1600 cc. Auto 1,050
FCAR, IFAR (Nissan Teana, X-trail, Toyota Camry, Honda Accord) 2002 cc. Auto 2,050
SFAR, FFAR (Nissan Terra 2300 cc. Auto) , (Toyota Fortuner 2800 cc. Auto) 2,250


เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ในการจองรถเช่า กับ Drive Car Rental www.drivecarrental.com / Call centerโทร. 02-722-8487 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 2. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชาระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
 4. ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล, ประกันภัยรถยนต์ และภาษี (Full Protection )
 5. คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจาตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
 6. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคาแปลใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 7. ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
 8. การมัดจาวงเงิน : เงินมัดจาจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจา 10,000 บาทและ รถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจา 20,000 บาท วงเงินมัดจานี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
 9. กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่ ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง ดังนี้: - บริการรับ – ส่งรถฟรีสาหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน - สาหรับระยะทาง 21 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว - สาหรับระยะทาง 51– 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว - สาหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (คิดตามระยะทาง)
 10. สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
 11. สอบถามเพิ่มเติม และสารองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง Call Center 0 2722 8487 ต่อ ฝ่าย Reservation (ทุกวันเวลา 8.00 -19.00 น.)
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล
 13. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ เป็นไปตาม Drive Car Rental กำหนด
 14. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีบริการมีปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 15. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น