จองที่พักสุดคุ้มทั่วโลก รับส่วนลดเพิ่ม 9%

สำหรับการจองโรงแรมต่างประเทศ เฉพาะการสำรองผ่าน www.expedia.co.th/tmb เท่านั้น

หมายเหตุ : เฉพาะการสำรองห้องพักที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รวมการสำรองร่วมกับบริการประเภทอื่น

จอง : 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
เข้าพัก : 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64


เงื่อนไขส่วนลด Expedia

 • เมื่อจองผ่าน www.expedia.co.th/tmb รับส่วนลด 9% สำหรับการจองโรงแรมในต่างประเทศ และส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับบางห้องพักได้ ศึกษาเพิ่มเติม ที่ https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับคูปองลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้สำหรับห้องพักจำนวน 1 ห้อง ที่ราคาต่ำสุดเท่านั้น ในกรณีที่จองพร้อมกันหลายห้อง
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้กับการจองเฉพาะเที่ยวบิน เฉพาะรถยนต์ เฉพาะแพ็คเกจ หรือเฉพาะห้องพักที่โรงแรมที่ระบุไว้ใน https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ส่วนลด 10% สามารถใช้ได้กับราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถใช้ส่วนลดได้เมื่อคุณเลือกที่จะชำระเงินออนไลน์เมื่อทำการจองผ่าน www.expedia.co.th/tmb เท่านั้น และส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีเลือกชำระเงินภายหลัง ณ โรงแรม
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับการจองใดๆ ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
 • ส่วนลดนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ งดใช้ส่วนลดในกรณีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 • AAE Travel Pte Ltd สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ส่วนลด หรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจของ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • AAE Travel Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้
 • ส่วนลดเป็นข้อเสนอจาก AAE Travel Pte Ltd และสามารถใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
 • กรณีที่ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พัก หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ บริษัทอาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่คุณทำขึ้นโดยใช้ส่วนลดนี้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น