เที่ยวฟิน บินคุ้ม กับ Expedia

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ Expedia

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน / สิทธิ์
5,000 – 9,999 บาท 250 บาท

10,000 บาทขึ้นไป

700 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร / เดือน หรือ จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน


ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ TMBEP ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB
ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ข้อความละ 3 บาท)

Agency รับส่วนลดเพิ่ม!
Expedia 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62

ส่วนลด 10%สำหรับการจองโรงแรมในประเทศไทย
ส่วนลด 8% สำหรับการจองโรงแรมในต่างประเทศ สำหรับการจองผ่าน www.expedia.co.th/TMB เท่านั้น


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร /เดือน หรือสูงสุด 2,800 บาท/ บัตร ตลอดรายการ หรือจำกัด 1 สิทธิ์ /บัตร /เดือน รวมสูงสุด 4 สิทธิ์ /บัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือ Application Expedia เท่านั้น (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไขส่วนลด Expedia

 • เมื่อจองผ่าน www.expedia.co.th/TMB ส่วนลด 10% สำหรับการจองโรงแรมในประเทศไทย
  ส่วนลด 8% สำหรับการจองโรงแรมในต่างประเทศ และส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับบางห้องพักได้
  ศึกษาเพิ่มเติม ที่ www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับคูปองลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้สำหรับห้องพักจำนวน 1 ห้อง ที่ราคาต่ำสุดเท่านั้น ในกรณีที่จองพร้อมกันหลายห้อง
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้กับการจองเฉพาะเที่ยวบิน เฉพาะรถยนต์ เฉพาะแพ็คเกจ หรือเฉพาะห้องพักที่โรงแรมที่ระบุไว้ใน www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ส่วนลด 10% สามารถใช้ได้กับราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถใช้ส่วนลดได้เมื่อคุณเลือกที่จะชำระเงินออนไลน์เมื่อทำการจองผ่าน www.expedia.co.th/TMB เท่านั้น และส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีเลือกชำระเงินภายหลัง ณ โรงแรม
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับการจองใดๆ ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
 • ส่วนลดนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ งดใช้ส่วนลดในกรณีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 • AAE Travel Pte Ltd สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ส่วนลด หรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจของ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • AAE Travel Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้
 • ส่วนลดเป็นข้อเสนอจาก AAE Travel Pte Ltd และสามารถใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
 • กรณีที่ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พัก หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ บริษัทอาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่คุณทำขึ้นโดยใช้ส่วนลดนี้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น