ซื้อประกันกับ Frank.co.th

รับส่วนลดทันที 15%
เมื่อกรอกโค้ด: TMBFRK1


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต (FLASH Plus) ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท ที่ซื้อประกันออนไลน์กับ Frank.co.th ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • การรับส่วนลด 15% ต้องแจ้งโค้ดส่วนลดที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ Frank หรือกรอกรหัสส่วนลดที่ถูกต้องในหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์ Frank.co.th เท่านั้น
 • ไม่รวมประกันรถยนต์ชั้น 3, 3+ พ.ร.บ.มอไซค์ และประกันโคโรน่า
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด จำหน่าย หรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคูปองที่ไม่ได้ถูกใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการพิจารณาการออกกรมธรรม์ของลูกค้าจากบริษัทประกันภัย  และการเคลมค่าสินไหมทดแทนจะถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทที่รับประกันภัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดประกัน,ประเภทประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิต TMB กรุณาติดต่อ TMB Contact Center โทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย กรุณาติดต่อ โทร. 1770
   
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น