รับบัตรกำนัล Starbucks รวมสูงสุด 5,600 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า Future Park และ Zpell

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks
5,000 บาท ขึ้นไป 100 บาท
9,000 บาท ขึ้นไป 200 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป 700 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป 1,400 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 2,800 บาท/ ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ และจำกัดรับสูงสุด 5,600 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่:
จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า Future Park และ Zpell


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • สามารถรับบัตรกำนัล Starbucks ได้ที่จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL โดยจำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 2,800 บาท/ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ และ สูงสุด 5,600 บาท / บัตร ตลอดรายการ ณ จุดแลกรับบัตรกำนัลของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63
  • จำกัดสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น